Zarządzanie nieruchomościami                                                                  

Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi, nieruchomościami biurowymi, handlowymi, magazynowymi i przemysłowymi.

Proponujemy nowości technologiczne i systemowe, elektroniczne formy przekazu, komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej itp. W skład naszej oferty wchodzą m.in.: protokolarne przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy - administratora, obsługa formalno-organizacyjna, administracyjna, obsługa prawna, finansowo-księgowa, techniczna, konserwacyjna i porządkowa. Jednakże to nie koniec oferowanych przez nas usług.

Czynności zarządu nieruchomością obejmują:
1. Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych.
2. Prowadzenie księgi oraz dokumentacji obiektu budowlanego.
3. Zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
4. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenu nieruchomości.
5. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci.
6. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług.
7. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej.
8. Ubezpieczanie budynków położonych na terenie nieruchomości wspólnej.
9. Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.
10. Zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi oraz kontrola prawidłowości wykonywania tych umów.
11. Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami i poza nimi.
12. Prowadzenie odpowiedniej księgowości.
13. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla wspólnoty.
14. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
15. Pobieranie i windykacja należności z tytułu przychodów z nieruchomości.
16. Rozliczanie rocznego planu gospodarczego.
17. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
18. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.
19. Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
20. Windykację opłat należnych od właścicieli lokali.
.

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .